Kunder og oppgave

PNO har en bred kundeportefølje, blant disse finner man alt fra de minste transportbedriftene og til de store transportørene og logistikksystemene. Nedenfor finner du et lite utvalg av kunder, som er aktive leietakere hos oss. Disse leier alt fra en enkelt trailer, til hundretalls trailere.

CLIENTS_WEBSITE

 

En oppgave for PNO  –  vår kunde GN Transport AB

Utmaningen
I 2009 fikk GN Transport et nytt spennende transportoppdrag på bordet. Forespørselen gjaldt et transportoppdrag langt nord i Sverige. Tidlig i prosessen når man skulle velge trailertyper, så man det som best tjenlig å bruke skaptrailere til transportene, senere i prosessen fant man ut at denne typen trailere ikke ville fungere på returtransportene.

Leverandør
GN Transport stod overfor en utfordring om sammen med en leverandør å skaffe trailermateriell som skulle dekke behovet for transporter på vei og jernbane, i tillegg til at lasting og lossing skulle skje via tak og sider. Dette krevde en helt ny trailertype. GN Transport skulle velge en leverandør for rådgiving og produksjon av den nye trailertypen. Valget av leverandør til disse enhetene falt på PNO Sverige AB. De nya trailerne ble skaptrailere med full sideåpning og skyvbart tak, en type trailer som da var nytt for begge selskapene.

Resultatet
Pelle på GN Transport sier at:

”Anledningen till att vi valde PNO är för att vi har ett stort förtroende för dem som leverantör efter alla år som vi har arbetat ihop. PNO hjälpte oss att sy ihop ett upplägg med leverantör, utöver detta ordnade PNO med tillfällig kapacitet under en tid då detta var ytterst nödvändigt för oss.”

Dette prosjektet var av høy risiko for både GN Transports og for oss i PNO. Løsningen ble knallbra og Pelle på GN Transport er superfornøyd med de 45 trailerne PNO leverte.

«Den här typen av skåptrailers från PNO med öppningsbar sida och kapelltak är oerhört flexibla och säkra» säger Pelle på GN Transport.

Pelle forsetter med at «PNO alltid är duktiga på att hitta snabba lösningar som verkligen fungerar på vägen och inte bara i idéstadiet». Han mener at det ikke bare er sluttproduktet som alene gjør at resultatet til slutt ble godt, men at det er en miks av PNO sin måte å håndtere problemstillingen fra start til slutt, i tillegg til at PNO også var i stand til å kunne tilby alternative enheter fram til de nye trailerne sto klar.