Miljø

Når man arbeider innenfor transportbransjen kan man ikke overse miljøpåvirkninger. Derfor ser vi hele tiden etter nye måter vi kan forbedre oss på. I dagen situasjon går alle dekkene vi bruker til gjenbruk. Dekkene sendes tilbake til leverandørene, der de blir til nye dekk ved en reproduksjon. Det viktigste i det daglige er at dekkmønster og lufttrykk er tilpasset, for at dekkene skal kunne rulle så lett som mulig og minske drivstofforbruket.

Når vi vasker en enhet på et av våre verksteder, bruker vi kun miljøgodkjente rengjøringsmidler. Vask blir kun utført i godkjente haller, hvor vi benytter renset spillvann og ikke rent kranvann.

Vår virksomhet gjennomgår en kontinuerlig kontroll og tilpassing, nettopp for å minske vår negative miljøpåvirkning.